Bäst före – Bra efter!

Bäst före-datum & Sista förbrukningsdag

I Sverige använder vi två olika datummärkningar för livsmedel. Bäst före-datumet är en kvalitetsmärkning som anger hur länge producenten kan garantera att produkten håller sin kvalitet, dvs. smak, färg, krispighet, spänstighet och tuggmotstånd. Det innebär alltså att efter bäst före-datumet kan kvaliteten så småningom bli sämre. Men maten kan absolut fortfarande vara fullt ätbar. Bäst före-datum är med andra ord inte en märkning som talar om för konsumenten att produkten på något sätt skulle vara farlig att äta efter utsatt datum.

Sista förbrukningsdag är en säkerhetsmärkning som anger den sista dagen varan får säljas eller ges bort och man bör inte heller äta produkten efter att datumet passerat då den kan bli hälsofarlig.

Vem bestämmer datumet?

Det är alltid den som ansvarar för livsmedlet, oftast tillverkaren eller den som förpackar livsmedlet, som avgör vilken hållbarhet som förväntas på produkten. Datummärkningen är ofta förknippad med en förvaringsanvisning. Alla som hanterar livsmedlet, från producent till butik, ansvarar för att det är säkert och att det transporteras och förvaras enligt anvisning.

För de flesta livsmedel finns inga lagar som styr hållbarheten. Bedömningen för datummärkningen baseras på hållbarhetstester och erfarenheter från producenten och ses som rekommendationer.

Får man sälja varor efter bäst-före-datum?

Eftersom livsmedel ofta är helt ok att äta och inte innebär någon hälsofara efter att bäst-före-datum har passerat är det tillåtet att sälja produkter som har ”gått ut”. Säljaren har rätt att bedöma om livsmedlet fortfarande är ätbart. Det är i normalfallet inte tillåtet att märka om livsmedel med datummärkning.

Om livsmedlet anses vara fullgod får det användas av butiken till att tillagas och säljas som färdiglagad. Om den färdiglagade produkten sedan säljs färdigförpackad får butiken ange ett nytt bäst före-datum. Det är då butikens ansvar att bedöma hållbarheten.

Livsmedel som är märkta med sista förbrukningsdag får däremot aldrig säljas eller användas som råvara eller ingrediens i butiken efter att datumet passerat.

Bäst före – bra efter!

Mat blir som sagt inte farlig att äta efter bäst före-datum. Se bara till att förvara maten enligt anvisningen på förpackningen. Lita på dina sinnen – Titta, lukta och smaka.

 

Notis: För personer som är känsliga för bakterien listeria, det vill säga äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida, finns särskilda råd som gäller hållbarhet och vissa livsmedel. Läs mer om Listeria via länken nedan.

Källa: Livsmedelsverket

Livsmedelsverket – Datummärkning i butik
Livsmedelsverket – Vad betyder datummärkningen?
Livsmedelsverket – Fakta om Listeria