Flygskam eller ej?

En av de hetaste debatterna just nu är miljön – och inte minst debatten om flygresor. Det nya ordet flygskam ser ut att bli vanligare och vanligare.

Idag flyger genomsnittssvensken en gång per år, en fördubbling sedan 90-talet. Ökningen sedan 1990 medför att klimatpåverkan ökade med 43 procent mellan 1990 och 2017, från 7 miljoner ton till 10 miljoner ton koldioxid. Jag tänkte lista kort (men viktig) fakta gällande flygresor, för att öka medvetandet och hur vi kan tänka kring det.

 

-Svenska befolkningens totala klimatpåverkan från flyg svarar för lika stora utsläpp som all bilkörning i Sverige.

-Under längre flygresor är klimatpåverkan och utsläppen högre, eftersom att flyget reser sig högre, den så kallade  höghöjdseffekten.

-Förbränning på hög höjd uppskattas dubblera klimateffekten jämfört med om förbränningen skett på marknivå eller kortare resor.

-År 2018 infördes en flygskatt för passagerare i Sverige.

-I genomsnitt flyger svenskar mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet.

-Om antalet utrikesresor fortsätter att öka i samma takt kan det bli svårt att klara generationsmålet i Sverige. Målet säger att vi inte ska orsaka miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

-En familj på 4 personer som reser till Thailand gör av med 11,2 ton koldioxid, och för att klara av hållbarhetsmålen ska man minska utsläppen till 2 ton per person och år.

Hur ser ditt resande ut? Är det något du kommer förändra under 2019 och framåt?

Alla fakta kommer från Naturvårdsverket. ( https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Flygets-klimatpaverkan/# )

Man i blå skorta som håller fram en klase med blå vindruvor i sina händerEn skärbräda i trä med mackor av surdegsbröd och olika pålägg dekorerad med färska bär och frukter.