Ica sätter målet att minska matsvinnet med 50%

2016 satte vi på Deligate som mål att vi inom fem år ska ha halverat matsvinnet i de butiker vi samarbetar med, och att ingen mat skall slängas i onödan. Sedan dess har diskussionen om en hållbar framtid, och just livsmedelsproduktionen har visat sig vara en av de största orsakerna till klimatutsläppen. Nu skriver ICA-Gruppens hållbarhetschef och VD att ICA ska minska all deras matsvinn till hälften året 2025. 

En stark hållbarhetsplan har blivit en allt mer väsentlig del av bolags framtidsvisioner och verksamhet. Både mindre och större aktörer tar sitt ansvar för en mer hållbar planet, vilket är ett bra bevis på att vi går åt rätt håll. Det finns även globala mål som FN har tagit fram att 2030 ska både butiker och konsumenterna halvera deras matsvinn (https://www.globalamalen.se/).

ICA har även visionen att andra intressenter, företag och entreprenörer skall kunna bidra till en positiv samhällsutveckling och att svinnet även skall minska på det sättet. Företag har idag en stor makt att påverka och kanske även guida till det bättre. Butiker som använder lösningar för att t.ex. sänka priset på varor som har dåliga datum, sälja mat vidare genom appar eller skänka iväg matkassar ger signalen att butiken är medveten om de problem vi står inför. Det i sig gör butiken mer attraktiv för personer som vill bidra och gynna butiker som kämpar för miljön. 

Idag måste butiker ta sitt ansvar, det finns ingen annan utväg. Och att en stor aktör som ICA tar ett sånt stort ställningstagande är ett extremt stort steg i rätt riktning. Att man nu även har identifierat problemet gör det ännu mer aktuellt att hitta lösningar på det – och bland dessa lösningar hittar man Deligate.

Engångsmuggar