Matsvinn i butik

Att livsmedelsproduktionen påverkar vår miljö i en hög utsträckning vet vi, men ännu värre är det såklart när produkterna dessutom slängs utan att ha kommit till någon nytta alls.  

Matsvinn innebär livsmedel som slängs trots att den hade kunnat ätas om den hanterats på ett annat sätt. I konsumentledet kan det röra sig om överbliven mat som inte tas till vara på innan den anses ha blivit för gammal och i butiksledet handlar det om varor med kort datum som inte säljs.

Forskning om matsvinn

Forskningsplattformen SLU Future Food* har givit ut en policy brief med rekommendationer för minskat matsvinn.

Jag har forskat på matsvinn i många år men först nu börjar området få den uppmärksamhet som behövs för att vi ska kunna lösa problemen, säger Ingrid Strid som skrivit rekommendationerna med hjälp av sina kollegor.

Bland annat anser man att det bör utredas om bäst-före-märkningen kan ersättas av endast produktionsdatum och/eller folkbilda om märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser. Man vill också utmana färskvarunormen och prioritera svinnet av animalier.

Bäst-före-datum

Bäst-föremärkningen anses vara missvisande och en starkt bidragande faktor till matsvinnet. Därför bör det utredas om märkningen helt ska slopas och ersättas med produktionsdatum för de livsmedel där det inte finns risk för försämrad livsmedelssäkerhet. Samtidigt är det egentligen inte märkningen i sig det är fel på, utan hur den tolkas. En folkbildningskampanj skulle kunna vara ett sätt att öka kunskapsnivån hos konsumenterna.

Prioritera det animaliska matsvinnet

Produktionsvolymer av vegetabiliska varor är ungefär fem gånger större än de animaliska, inklusive det som används som djurfoder. Animaliska produkter står dock för större klimat- och miljöpåverkan vilket innebär att det är mer effektivt att minska svinnet av just animaliska produkter.

Det animaliska svinnet kan och bör även minskas genom att konsumtionen av animaliska produkter minskas. Varje sparat kilo kött är en mycket större vinst än ett motsvarande kilo potatis.

Utmana färskvarunormen

Om mer mat distribueras fryst, torkat eller på annat sätt konserverat skulle det med stor sannolikhet minska svinnet. I samband med detta behöver färskvarunormen utmanas. Man önskar att konsumenter i större utsträckning ska lära sig att acceptera till exempel fryst mat för de varor där det lönar sig miljömässigt.

Minska svinnet i butik

Handelsrådet beskriver flera åtgärder för att minska matsvinnet i butiksledet. Åtgärdsförslagen baseras på en studie, ”Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker – åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö”, även här med forskare Ingrid Strid i spetsen.

Grönsakskyl med dörrar
Frukt och grönt får längre hållbarhet om de förvaras i en lägre temperatur än butiken i övrigt.

Tillagning av mat
Butikerna kan använda varor som annars hade kastats som råvara till färdiglagade måltider, som sedan säljs till kunderna.

Ordning och reda
De butiker som har bra koll på sitt lager och sin butik håller nere svinnet, eftersom de lättare uppmärksammar varor som närmar sig sitt bäst-före-datum.

Exponering och prissänkning
Genom att exponera varor som riskerar att bli svinn kan butikerna sälja dem innan de blir dåliga. Att sätta ned priset är ett annat sätt att sälja sådant som ligger i farozonen för att kastas.

Förpackningar och mängdrabatt
Förpackningar ska vara ändamålsenliga och skydda varan. Det är även viktigt att inte vara för frikostig med mängdrabatter och stora förpackningar eftersom det riskerar att flytta matsvinnet till hushållen istället.

Kundkommunikation
Kunskapshöjande åtgärder behövs genomgående, inklusive kommunikation med kunderna, för att svinnet i butik (och i hushållen för den delen) ska kunna minskas.

Läs hela policy briefen från SLU med forskarnas rekommendationer här.

*SLU Future Food är en forskningsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som samordnar forskning och samverkan för att utveckla ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart livsmedelssystem.

 

Deligate

Vi på Deligate erbjuder hjälpverktyg som gör det svårt att göra fel. Med hjälp av våra tjänster får butiken total kontroll över alla utgångsdatum. Butiken får därmed en mycket bättre chans att sälja sina produkter i tid och slipper kasta varor i onödan.

Vi erbjuder tre olika lösningar för att hjälpa er där ni behöver det som mest; Deligate butik, Deligate deli och MyPrint.

Våra kunder vittnar redan första månaden om att de sparat tid, minskat sitt matsvinn samt att klagomål från kunder berörande varor som ”gått ut” minskat markant.