Matsvinnstrappan

Avfallstrappan (eller matsvinnstrappan som vi kallar den för) är en trappa med fem olika steg som visar tydligt hur avfallsprocessen ser ut. Deligate och MyPrint, vår skrivare träffar in på varsitt steg och vi tänkte förklara vår roll och betydelse i det hela. Vi har även lagt till hur andra företag jobbar för de olika trappstegen, så vi går igenom trappan steg för steg.

1. Förebygga avfall

Deligate jobbar för att förebygga avfall. Vi vill förebygga att matsvinn ens ska uppstå och att varorna ska hittas i god tid för att det inte ska behöva bli en restprodukt. Genom en datumkontrolls-lista har man koll på butikens utgångsdatum och kan säkerställa att man aldrig har utgångna varor i hyllorna. Det betyder att vi gör förarbetet för steg nummer 2. 

2. Återanvända

När en vara är i sämre skick eller nära att gå ut är den inte lika attraktivt, om varan inte har lägre pris såklart (eller att man köper den för miljöns skull). MyPrint är vår skrivare som snabbt skriver ut etiketter för att sänka priset på varor. Varan får ett nytt värde och kan säljas till ett lägre pris.

Karma är ett företag som ser till att mat inte blir till svinn utan säljs i sista sekund, ofta till halva priset. Ett annat sätt att återvinna mat är företag som lagar nya maträtter av de råvaror som snart går ut i datum.

3. Materialåtervinna

Om man inte kan förebygga eller återanvända en produkt kan man återvinna materialet. Ett exempel på det är Tomra som tillverkar system för återvinning av pant.

4. Energiåtervinning

Om man har material som inte går att återvinna kan materialet förbrännas och bli till ny energi, det jobbar till exempel Vattenfall med.

5. Deponera

Sist på trappan är att man kan deponera avfall. Det är för material som inte har en sista utväg så materialet försvinner ut ur vårt kretslopp. Man kan deponera avfall på många sopstationer runt om i landet.

Med denna trapp kan man få en övergripande bild av avfallsprocessen och företags betydelse vid varje trappsteg. Utan dessa affärsidéer skulle vi inte kunna förbygga avfall i den utsträckning vi gör idag. Vi på Deligate är glada att ha en sån stor och betydelsefull del av förloppet och kunna vara startskottet för minskat avfall.

 

 

Engångsmuggar