Miljövänlig vs. klimatsmart

Miljövänlig och klimatsmart, två ord man gärna vill bli förknippad med, eller hur? Men vad betyder orden, vad är viktigast och vad är skillnaden? Kan man vara både miljövänlig och klimatsmart eller måste man välja? Här försöker vi reda ut begreppen.

Miljö

Synonymer till ordet miljö: omgivning, natur, yttre förhållanden, omgivande förhållanden, omvärld, värld, bakgrund, krets, atmosfär
Om ordet miljö, hämtat från SAOL: Yttre förhållanden som på­verkar allt liv; om­givning.

Med miljö menar man alltså vår omgivning, vår natur och samspelet mellan djur, växter och oss människor. Miljöfrågor handlar om hur vi påverkar våra skogar, sjöar och hav, öppna landskap och naturen i allmänhet. Miljö är alltså ett helhetsbegrepp där klimatet ingår.

Miljöförstöring

Miljöförstöring innebär mänsklig verksamhet som förstör eller skadar miljön. Det kan handla om avgaser och utsläpp från bilar, flyg och industrier eller vår konsumtion av både mat och prylar. En stor del av miljöförstöringen är minskningen av biologisk mångfald beroende på bland annat avskogning.

Genom alltmer artificiella inslag i miljön, framför allt genom urbanisering, utbredd infrastruktur och markutnyttjande, blir miljön alltmer sårbar.

Hur blir jag miljövänlig?

Det är klart jag vill försöka vara så miljövänlig som möjligt, men hur? Miljön är ett väldigt stort begrepp och man kan ju känna sig ganska liten i de här jättestora frågorna. Men vi kan självklart göra gott även som enskild person. Alla bäckar små, som man brukar säga.

Börja med att övermanna miljöovanorna hemma. Byt ut din el till el märkt med Bra Miljöval. Då får du el från sol, vatten och vind med minsta möjliga miljöpåverkan. Med hjälp av en grenkontakt med strömbrytare blir det smidigt att stänga av flera apparater samtidigt. Då står de inte och drar el i onödan.

Tänk till en extra vända när du handlar städprodukter, håll dig undan från kemikalier och fundera på om det finns produkter som du faktiskt klarar dig alldeles utmärkt utan. Det finns många bra miljövänliga alternativ. När det gäller tvätten, använd miljömärkt tvättmedel, skippa sköljmedlet och tvätta fulla maskiner.

Våra sopor kan innehålla både värdefulla och farliga ämnen. Genom att sortera kan vi spara massor av resurser och skydda vår miljö. Var noga med din sortering så att det som går att återanvändas kan bli nya produkter och att farligt avfall kan tas om hand på rätt sätt.

Försök att tänka igenom dina matinköp. Ät mer grönsaker och vegetabiliska rätter. När du gäller fisk är det bra om den är fiskad eller odlad på ett hållbart sätt. Välj frukt och grönt som tål att lagras och sätt igång säsongstänket. Dra ner på godis, läsk, bakverk och snacks, de påverkar nämligen miljön utan att bidra med speciellt mycket näring. Och viktigast av allt – Minska svinnet! Förvara maten rätt, planera dina inköp och ta hand om resterna.

Naturskyddsföreningen har en ”Grön guide” med massor av bra tips på hur vi kan bli mer miljövänliga: Klicka här.

Klimat

Synonymer till ordet klimat: väderförhållanden, väder, luftstreck, atmosfär
Om ordet klimat, hämtat från SAOL: Genom­snittliga väderleks­förhållanden in­om ett större om­råde.

Klimatet omfattar till exempel temperatur och väderförhållanden. När vi pratar problem gällande klimatet är det ofta klimatförändringar, växthuseffekten, global uppvärmning och koldioxidutsläpp som är de stora frågorna. Klimatet är som sagt en del av vår miljö.

Klimatförändringar

Att klimatet förändras är ingenting konstigt i sig, det finns variationer i klimatet som är helt naturliga. Men det finns även många och stora orsaker till klimatförändringar som beror på människans aktiviteter. Den mänskliga påverkan orsakas framförallt av utsläpp av växthusgaser, aerosoler (små partiklar finfördelade i en gas) och hur vi använder markytan.

De vanligaste växthusgaserna är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon. Växthusgasutsläppen låg på ganska låga nivåer fram till mitten av 1900-talet. Sedan dess har de ökat kraftigt och har varit drivande för uppvärmningen av jorden.

Orsaken till utsläppen är bland annat förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas) vilket bildar koldioxidutsläpp och markanvändning så som boskap och risfält som producerar metangas.

Hur blir jag klimatsmart?

Så, vad kan jag göra för att minska koldioxidutsläpp och hjälpa till för att stanna upp den globala uppvärmningen?

Det vi gör som privatpersoner är faktiskt en väldigt viktig faktor för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Genom att till exempel flyga mindre, försöka använda bilen så lite som möjligt och köpa begagnat istället för nytt gör stor skillnad och kan minska din klimatpåverkan med flera ton per år.

Vad vi äter spelar också stor roll i vår klimatpåverkan. Idag orsakar endast konsumtionen av kött nästan ett ton utsläpp per person och år i genomsnitt i Sverige. Nu kommer funderingarna på om man kan vara både klimatsmart och miljövänlig på samma gång. För även om köttkonsumtionen måste minska för klimatets skull så har betande djur även en positiv påverkan på miljön, bland annat genom ökad biologisk mångfald. Om vi nu vill äta kött, välj rätt kött och försök i alla fall att dra ned på köttkonsumtionen så kommer vi en bra bit på rätt väg.

Det är alltså inte helt lätt att alltid välja rätt. Men genom att läsa på och försöka så gott man kan kommer vi väldigt långt. På Naturvårdsverkets sida kan du läsa mer om just det här: Klicka här.

Världsnaturfonden har en klimatkalkylator där du kan mäta din egen påverkan på klimatet: Klicka här.

 

Källor:
Naturvårdsverket
SMHI
Naturskyddsföreningen
WWF
Nationalencyklopedin
SAOL